Zaburzenia lękowe i alkoholizm – jak okiełznać problem?

Zaburzenia lękowe uważane są za jedną z najobszerniejszych i najbardziej niejednorodnych grup zaburzeń psychicznych. Ich diagnostyka bywa bardzo skomplikowana, ponieważ stany lękowe są powszechnym symptomem wielu dolegliwości natury mentalnej. Mogą towarzyszyć poważniejszym chorobom, takim jak schizofrenia i parafrenia, depresja, psychoza. Często wiążą się też z uzależnieniami. Wielokrotnie pojawiają się u narkomanów oraz alkoholików. To właśnie dlatego postawienie podwójnej diagnozy u osób uzależnionych wymaga długotrwałej obserwacji i szczegółowych badań.

Podwójna diagnoza – rozpoznanie
Aby rozpocząć próby dokładnego zdiagnozowania osoby uzależnionej, należy doprowadzić ją do stanu możliwie największej trzeźwości. Bez względu na to, czy chodzi o alkohol, narkotyki, czy leki, w pierwszej kolejności potrzebny jest detoks. Odtrucie organizmu powinno być przeprowadzone w bezpiecznych warunkach, pod kontrolą specjalistów, którzy czuwają nad stanem pacjenta. Dobrą opcją na odtrucie w takiej sytuacji jest Klinika Medox – terapia uzależnień jest tu w razie potrzeby łączona z terapią innych zaburzeń. Należy pamiętać, że detoksykacja organizmu może przebiegać dość gwałtownie i z reguły jest nieprzyjemna dla uzależnionego. W ramach oczyszczania, lekarz może posiłkować się środkami farmakologicznymi, w tym wzmacniającymi witaminami, minerałami, glukozą i insuliną.

Abstynencja a odblokowanie emocji
W wielu przypadkach okazuje się, że zaburzenia lękowe wynikają z tłumionych emocji. Pacjenci będący już w trakcie terapii i mający świadomość swoich problemów, często obawiają się, że jeśli odblokują emocje i zaczną rozpracowywać je wraz z psychoterapeutą, utracą kontrolę nad swoją abstynencją. Rzeczywiście, niejednokrotnie targani skrajnymi emocjami i lękiem, na nowo sięgają po napoje wysokoprocentowe. To dlatego ważne jest, by terapeuta znalazł optymalny moment na rozpoczęcie przerabiania konkretnych problemów. Uzyskanie jak największej kontroli nad uzależnieniem jest tu zdecydowanym priorytetem. Trzeźwość jest podstawą psychoterapii nastawionej na zwalczenie lęków. Żeby uniknąć stanów lękowych skłaniających pacjenta do ponownego szukania ucieczki w alkoholu, zwykle wprowadza się farmakoterapię nastawioną na łagodzenie uczucia niepokoju. Leki przeciwlękowe i antydepresyjne stają się gwarantem pomyślnej psychoterapii.

Leczenie przy podwójnej diagnozie
Jak zostało wspomniane, leczenie przy zaburzeniach lękowych współistniejących z alkoholizmem, powinno opierać się na detoksykacji, terapii uzależnienia i dopiero po jej wstępnej fazie, na terapii lęków, często łączonej z farmakoterapią. Istotna jest także psychoedukacja, która pomoże choremu zrozumieć mechanizm działania lęków, ułatwiając zapanowanie nad nimi.