Choroby i zaburzenia psychiczne – podstawowy podział, diagnostyka i leczenie

Każdy człowiek chciałby wieść spokojne, bezstresowe życie, jednak otoczenie, w jakim żyje oraz przeciwności losu, jakie napotyka na swej drodze, rodzą wiele stresów i niepokojów. Długotrwale utrzymujące się uczucie napięcia nerwowego, poczucie bezsilności albo samotności może prowadzić do zaburzeń, takich jak depresja, bezsenność, stany lękowe oraz szereg innych dolegliwości, znacznie obniżających jakość życia i utrudniających normalne funkcjonowanie. Zaliczane są one zwykle do zaburzeń niepsychotycznych. Poważniejsze w objawach i trudniejsze w leczeniu są natomiast choroby psychiczne oraz zaburzenia psychotyczne, które psychiatrzy dzielą na te endogenne i egzogenne, czyli wewnętrzne i zewnętrzne. Mogą one wynikać z wrodzonych predyspozycji lub z chemicznych zmian zachodzących w mózgu. Bywa tak np. w przypadku schizofrenii, parafrenii, paranoi, obłędów i podobnych schorzeń.

Diagnoza problemów psychicznych
Diagnozowanie zaburzeń i chorób psychicznych jest dość skomplikowane i zawsze wymaga wnikliwej obserwacji pacjenta. Co więcej, lista chorób i zaburzeń jest stale modyfikowana, a klasyfikację niektórych schorzeń zmienia się wraz z nowymi odkryciami i kolejnymi badaniami prowadzonymi przez specjalistów. Pierwszym krokiem diagnozy zawsze jest rzetelna rozmowa, a najczęściej szereg rozmów. Przy większości jednostek chorobowych oraz zaburzeń psychicznych lekarze posługują się również specjalistycznymi testami diagnostycznymi. Do podstawowych należą testy psychologiczne i osobowościowe, a także badania krwi, w tym morfologia i określanie poziomu konkretnych hormonów. Część chorób można również zdiagnozować, dzięki badaniom, takim jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Wspomagające diagnozę mogą być też popularne badania jak rentgen, EKG czy USG.

Leczenie chorób psychicznych
Metody leczenia zaburzeń i chorób psychicznych dostosowuje się do konkretnego przypadku. Ich dobór zależny jest od wielu odmiennych czynników. Pod uwagę bierze się m.in. aktualny stan pacjenta, przyczyny jego problemów i jego charakter. Metody często bywają łączone, a wraz z kolejnymi fazami leczenia, mogą być modyfikowane i dostosowywane do zmian zachodzących w życiu samego chorego. Ważne jest jednak, by zachować ciągłość leczenia, a dla lepszych efektów, optymalną sytuacją jest prowadzenie leczenia przez jednego specjalistę lub stałą grupę ekspertów. Zarówno diagnozą, jak i samym leczeniem powinni zajmować się wysoko wykwalifikowani fachowcy, jak choćby dostępni dla mieszkańców Warszawy i okolic, specjaliści z http://psychiatra-gabinet.pl/. Najczęstszymi metodami leczenia psychiatrycznego są terapie indywidualne, grupowe, a także farmakoterapia. W niektórych przypadkach lekarz prowadzący może zadecydować o leczeniu szpitalnym.